اطلاعات تماس

تهران سعدی جنوبی جنب بانک ملی پلاک ۲۵۶

ایمیل: info@mavaddatco.com

واحد فروش بازرگانی :۳-۳۳۹۶۱۱۳۱

واحد فروش داخلی : ۶-۳۳۹۶۱۱۳۴

Contacts

No.256 , Next to the Bank melli , South Saadi , Iran-Tehran

Email : info@mavaddatco.com

Sales Trading : +98 21 33961131 -3

Internal sales : +98 21 33961134-6